Начало За лекари
Инвеститори
Инвеститор в 'ИзиДок България' ООД е 'Иновейшън Кепитъл Фонд' КДА, чиято дейност се изпълнява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, управлявано от Фонд на фондовете в България. Стойността на финансирането е 25 000 евро.