Начало За лекари
проф. д-р Димитър Масларов
Коментари
Невролог
онлайн консултации
платен преглед
Запази час
Амбулатория Масларови
София, Бул. Черни връх 33Е, ет. 1
Контакти

Амбулатория Масларови

София, Бул. Черни връх 33Е, ет. 1

Виж на карта
Биография
Проф. д-р Димитър Масларов, дм, дмн завършва медицина през 1987 г. в МУ-София. През периода 1990-1994 год. е научен сътрудник в Института за изучаване на мозъка – БАН. През 1995 год. придобива специалност „Нервни болести“. Магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във ФОЗ на Медицински Университет – София. Дипломиран медиатор от Министерство на Правосъдието на Р България.
Специализира мозъчносъдови заболявания при проф. Natan Bornstein в Тел Авив, Израел и в Швейцария, и по проблемите на невропротекцията – при проф. Dafin Muresanu в Клуж, Румъния.
Образование и допълнителни квалификации
През 1998 г. му е присъдена научна и образователна степен „Доктор”, през 2017 г. – научната степен „Доктор на науките”.
От 2006 г. е началник на Клиниката по "Нервни болести" в Първа МБАЛ-София, ЕАД.
Преподавателската му дейност е на студентите от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ и Факултет по обществено здраве към Медицински Университет – София. През 2009 г. е избран за Доцент по неврология към Медицински Университет – София, МК „Й. Филаретова“, а през 2014 г. – за Професор към Медицински Университет – София. Председател е на общото събрание на Медицинския колеж „Й. Филаретова”. Автор и съавтор е на четири монографии, два самостоятелни учебника по неврология, два в съавторство и едно ръководство по долекарска помощ. Има над 300 научни публикации, личен h-index 4, RG Score 23,75. Общият импакт фактор (IF) на научната му продукция надвишава 210, а броят на цитиранията надвишава 1000.
Лектор и модератор на повече от 150 конгреси и конференции у нас и в чужбина. Член е на Българското дружество по невронауки, IBRO, Global College of Neuroprotection and Neuroregeneration – London, World Stroke Organization. Член е на научните панели „Neurocritical care” и „Palliative care” към European Academy of Neurology. Член е на International Scientific Committee of the Society for the Study of Neuroprotection and Neuroplasticity (SSNN) и на World Congress Controversies in Neurology. Член на Управителния съвет на Сдружение „Българско дружество по неврология“, Председател на Софийски градски клон на Сдружение „Българско дружество по неврология“ и на Сдружение „Българско дружество по невропротекция и неврорегенерация“. Член е на редакционната колегия на списание „Българска неврология“, зам. главен редактор на редакционната колегия на списание „Здраве и Наука” и член на международния борд на редакторите на списание „Neural Regeneration Research“ и „American Journal of Neuroprotection and Neuroregeneration“. Експерт в работни комисии към НЦОЗА от 2016 г.
Притежава свидетелства за ВСД „Клинична електроенцефалография“, „Евокирани потенциали“, „Клинична невропсихология” и „Невросонология”.
Председател на специализирани комисии в Първа МБАЛ-София към НЗОК за провеждане на лечение на болни с множествена склероза, епилепсия, болест на Алцхаймер и болест на Паркинсон в извънболничната помощ. Член е на постоянния експертен съвет (ПЕС) към Националния консултант по неврология. Консултант на НЗОК.
Коментари