Медицински център Алфамедикс
Д-р Виолета Петрова
Общопрактикуващ лекар
с обявена цена
работи с НЗОК
работи с деца
Д-р Галина Стоименова
Общопрактикуващ лекар
с обявена цена
работи с НЗОК
работи с деца
Д-р Надежда Велинова
Физиотерапевт
работи с НЗОК
работи с деца