МЦ Спортмед
д-р Мартин Иванов
Спортна медицина
работи с деца
с обявена цена
д-р Айча Заралиева
Физиотерапевт
работи с НЗОК
работи с деца
с обявена цена
Д-р Георги Илиев
Спортна медицина
работи с деца
с обявена цена
д-р Иван Георгиев
Ортопед, Травматолог
работи с деца
с обявена цена