МЦ Спортмед
д-р Мартин Иванов
Спортна медицина
работи с деца
с обявена цена
д-р Айча Заралиева
Физиотерапевт
работи с деца
с обявена цена
Д-р Георги Илиев
Спортна медицина
работи с деца
с обявена цена
д-р Златин Пенев
Травматолог, Ортопед
с обявена цена
работи с деца
д-р Иван Георгиев
Ортопед, Травматолог
работи с деца
с обявена цена